Privacybescherming

Fijn dat u onze website bezoekt. Naleving van de voorschriften inzake gegevensbescherming is voor ons erg belangrijk. Het doel van deze privacyverklaring is u als gebruiker van de website te informeren over de aard, de omvang en het doel van de verwerking van persoonsgegevens en de rechten die u heeft, voor zover u betrokkene bent in de zin van art. 4 lid 1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Verantwoordelijke organisatie

Deze website en het aanbod van diensten worden beheerd door:
H. von Gimborn GmbH
Albert-Einstein-Straße 6
46446 Emmerich am Rhein

CEO: Jordi Queralt

Telefoon: +49 2822-964-0
Fax: +49 2822 964-113 /-114
E-mail: info@gimborn.de

Algemeen

Wij hebben de website zo ontworpen dat er zo weinig mogelijk gegevens van u worden verzameld. In principe kunt u onze website bezoeken zonder persoonsgegevens te verstrekken. Pas als u gebruik maakt van bepaalde diensten (bijv. het contactformulier) wordt de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk. Wij zorgen er altijd voor dat uw persoonsgegevens alleen worden verwerkt op basis van een wettelijke grondslag of op basis van uw toestemming. Wij houden ons aan de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die sinds 25-5-2018 van kracht is, en aan de toepasselijke Duitse voorschriften, zoals de federale wet inzake gegevensbescherming, de telemediawet of andere specifieke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Intended use and legal basis for processing personal data

Wij verwerken uw persoonsgegevens altijd voor een specifiek doel.

Samengevat verwerken wij uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) Om uw verzoek te kunnen behandelen wanneer u contact met ons opneemt (bijv. e-mailadres, voornaam, achternaam).
b) Om u een offerte te kunnen toesturen naar aanleiding van uw verzoek om een offerte (offerteformulier).
c) Om een sollicitatie naar een van onze vacatures te kunnen ontvangen en in behandeling te kunnen nemen.
d) Voor de technische realisatie van onze website en om u informatie op deze website te kunnen verstrekken (bijv. IP-adres, cookies, browserinformatie).
e) Om deel te nemen aan prijsvragen of fotowedstrijden.
De specifieke doeleinden worden beschreven bij de hier genoemde verwerkingen (bijv. contactformulier, webanalyse, bestelproces, enz.).

Wat de rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens betreft, geldt het volgende:
Persoonsgegevens die nodig zijn voor de totstandkoming, uitvoering of afwikkeling van ons dienstenaanbod (uitvoering van een overeenkomst), verwerken wij op basis van de rechtsgrondslag van art. 6 lid 1 sub b AVG. Voor zover wij van u toestemming krijgen voor de verwerking van uw persoonsgegevens vormt de toestemming overeenkomstig art. 6 lid 1 sub a AVG de rechtsgrondslag voor gegevensverwerking. Gegevensverwerking is ook toegestaan, indien wij uw gegevens verwerken om onze gerechtvaardigde belangen te behartigen en uw belangen of grondrechten en fundamentele vrijheden met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens niet zwaarder wegen. Voor zover wij externe dienstverleners inschakelen om in opdracht van ons gegevens te verwerken vindt de verwerking plaats op basis van de rechtsgrondslag van art. 28 AVG.

Welke persoonsgegevens verzamelen en verwerken wij?

In verband met het aanbod op onze website verzamelen en verwerken wij bepaalde persoonsgegevens van u. Welke gegevens wij specifiek verwerken, kunt u enerzijds zien aan de hand van de gegevens die u moet verstrekken bij het invullen van formulieren op de website (bijv. contactformulier of bestelformulier). Anderzijds informeren wij u over de verwerkte gegevens bij de hier beschreven verwerkingsprocessen.

Samengevat verzamelen en verwerken wij van u de volgende gegevens via onze website:

Algemene contactgegevens:

 • Naam, voornaam
 • E-mailadres
 • Inhoud van het bericht

Persaanvragen:

 • Name, Vorname
 • E-mailadres
 • Inhalt der Nachricht

Online sollicitatie via e-mail:

 • Name, Vorname
 • Straat, huisnummer
 • Postcode
 • Plaats
 • E-mailadres
 • Bericht

Verzameling van persoonsgegevens bij bezoek aan de website

Als u onze website alleen bezoekt om informatie in te winnen, en u zich dus niet registreert of op een andere manier informatie aan ons verstrekt, verzamelen wij uitsluitend de persoonsgegevens die uw browser doorgeeft aan onze server. Als u onze website bekijkt, verzamelen wij de volgende gegevens. Deze zijn technisch noodzakelijk om u de website te laten zien en om de stabiliteit en beveiliging te kunnen garanderen (rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 zin 1 sub f AVG):

 • IP-adres
 • Datum en tijd van de aanvraag
 • Tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
 • Inhoud van het verzoek (specifieke pagina)
 • Toegangsstatus/HTTP-statuscode
 • Verzonden hoeveelheid gegevens per aanvraag
 • Website waar het verzoek vandaan kwam
 • Browser
 • Besturingssysteem en interface
 • Zugriffsstatus/HTTP-Statuscode
 • Taal en versie van de browsersoftware.

Naast de hierboven vermelde gegevens worden cookies op uw computer opgeslagen als u onze website gebruikt. Meer informatie hierover vindt u bij het punt Cookies in deze privacyverklaring.

Integratie van diensten van andere aanbieders

Onze website maakt gebruik van inhoud en diensten van andere aanbieders. Dit zijn bijvoorbeeld diensten voor de statistische evaluatie van het bezoek aan en het gebruik van onze website of voor de integratie van video’s van videoplatforms, zoals YouTube of Vimeo. Om deze gegevens op te roepen en weer te geven in de browser van de gebruiker, is het doorgeven van het IP-adres van de gebruiker aan deze derde aanbieder noodzakelijk.

Hoewel wij ernaar streven alleen derde aanbieders te gebruiken die het IP-adres enkel nodig hebben om inhoud te leveren of zelfs met geanonimiseerde IP-adressen werken, hebben wij er geen invloed op of het IP-adres eventueel wordt opgeslagen. Informatie over de derde aanbieders waarvan gebruik wordt gemaakt, vindt u verderop in deze privacyverklaring.

Gebruik van Google Analytics

Onze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. Aanbieder van de webanalysedienst is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.
Google Analytics maakt gebruik van cookies. Dat zijn kleine tekstbestanden die uw webbrowser op uw eindapparaat opslaat en die analyse van het websitegebruik mogelijk maken. De door cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van onze website wordt doorgegeven aan een server van Google en daar opgeslagen. De server bevindt zich meestal in de VS.
Google Analytics-cookies worden opgeslagen op grond van artikel 6 lid 1 sub a AVG, op basis van uw toestemming.

IP-anonimisering

Wij gebruiken Google Analytics in combinatie met de functie IP-anonimisering. Deze functie waarborgt dat Google uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte inkort voordat het naar de VS wordt verzonden. In uitzonderlijke gevallen kan Google het volledige IP-adres naar een server in de VS sturen en daar inkorten. In opdracht van ons zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de website-activiteiten op te stellen en om ons andere diensten in verband met het website- en internetgebruik te verlenen. Het door Google Analytics doorgegeven IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Browser Plugin

U kunt het plaatsen van cookies door uw webbrowser uitschakelen. Sommige functies van onze website kunnen daardoor echter worden beperkt. U kunt ook voorkomen dat gegevens over uw gebruik van de website, waaronder uw IP-adres, door Google worden verzameld en vervolgens worden verwerkt. Dat kan door de browser plugin via de volgende link te downloaden en te installeren:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens

U kunt het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst die het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan onze website voorkomt: Google Analytics deactiveren.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens bij Google Analytics vindt u in de privacyverklaring van Google:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

Verwerking in onze opdracht

Om volledig te voldoen aan de wettelijke vereisten inzake gegevensbescherming hebben wij een overeenkomst inzake gegevensverwerking ten behoeve van ons gesloten met Google.
Demografische gegevens bij Google Analytics
Onze website maakt gebruik van de functie 'demografische gegevens' van Google Analytics. Hiermee kunnen rapporten worden gemaakt met uitspraken over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de bezoekers van de site. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerde advertenties van Google en bezoekersgegevens van derden. Het is niet mogelijk de gegevens aan een bepaalde persoon toe te wijzen. U kunt deze functie op elk moment deactiveren. Dit is mogelijk via de advertentie-instellingen in uw Google-account of door de verzameling van uw gegevens door Google Analytics in het algemeen te verbieden, zoals beschreven onder het punt 'bezwaar tegen het verzamelen van gegevens'.

Facebook Pixel

Aard en omvang van de verwerking

Wij maken gebruik van Facebook Pixel van Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland, om zogenaamde Custom Audiences op te stellen, d.w.z. groepen bezoekers van ons online-aanbod te segmenteren, conversiepercentages te bepalen en deze vervolgens te optimaliseren. Dit gebeurt met name wanneer u reageert op advertenties die wij bij Facebook Ireland Ltd. hebben geplaatst.

Doel en rechtsgrondslag

Wij verwerken uw gegevens met behulp van Facebook Pixel voor de optimalisatie van onze website en voor marketingdoeleinden op basis van uw toestemming volgens art. 6 lid 1 sub a AVG.

Bewaartermijn

De concrete bewaartermijn van de verwerkte gegevens kan niet door ons worden beïnvloed, maar wordt door Facebook Ireland Ltd. bepaald. Meer informatie vindt u in de privacyverklaring voor Facebook Pixel:
https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Google Custom Search

Art und Umfang der Verarbeitung

Wij hebben componenten van Google Custom Search op onze website geïntegreerd. Google Custom Search is een dienst van Google Ireland Limited en biedt zoekoplossingen voor websites en webapplicaties. Wanneer u de zoekfunctie van onze website gebruikt, brengt u een verbinding tot stand met servers van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, waarbij uw IP-adres en eventueel browsergegevens zoals uw User Agent worden doorgegeven. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt voor de hierboven vermelde doeleinden en om de veiligheid en de functionaliteit van Google Custom Search in stand te houden.

Zweck und Rechtsgrundlage

De dienst wordt gebruikt op basis van de toestemming die u ons hebt gegeven om ons online-aanbod te optimaliseren overeenkomstig art. 6 lid 1 sub a AVG.

Bewaartermijn

De concrete bewaartermijn van de verwerkte gegevens kan niet door ons worden beïnvloed, maar wordt door Google Ireland Limited bepaald. Meer informatie vindt u in de privacyverklaring voor Google Custom Search:
https://policies.google.com/privacy.

Contact opnemen (contactformulieren, e-mail)

U kunt contact met ons opnemen per e-mail of via ons contactformulier. In dat geval slaan wij de door u verstrekte persoonsgegevens op om uw verzoek te verwerken en om contact met u op te nemen over de afhandeling van uw verzoek. Indien wij informatie opvragen via ons contactformulier, hebben wij de verplichte velden om contact op te nemen gemarkeerd (asterisk). De vrijwillige informatie wordt gebruikt om uw aanvraag te specificeren en om de afhandeling van uw verzoek te verbeteren. De gevraagde gegevens worden door u op louter vrijwillige basis aan ons verstrekt.

Afhankelijk van de aard van de aanvraag is de rechtsgrondslag voor deze verwerking art. 6 lid 1 sub b AVG voor aanvragen die u zelf doet in het kader van een precontractuele maatregel, of art. 6 lid 1 zin 1 sub f AVG, indien uw aanvraag van een andere aard is. Het gerechtvaardigde belang vloeit voort uit de in punt 3 a) genoemde doeleinden. Indien persoonsgegevens worden opgevraagd die wij niet nodig hebben voor de uitvoering van een overeenkomst of voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen, is de verstrekking aan ons gebaseerd op een door u gegeven toestemming in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub a AVG.

Informatie inzake gegevensbescherming voor sollicitanten

Welke bronnen en gegevens gebruiken wij?

Wij verwerken persoonsgegevens die wij van u ontvangen bij een sollicitatieprocedure.

Soort gegevens:

Relevante persoonsgegevens kunnen met name omvatten:

 • Persoonsgegevens (naam, adres en andere contactgegevens, geboortedatum en -plaats, nationaliteit),
 • Bankgegevens (i.v.m. reiskostenvergoeding),
 • Kwalificatiedocumenten (bijv. getuigschriften, beoordelingen en andere opleidingscertificaten); foto’s (verstrekking is uitsluitend vrijwillig).
Waarvoor verwerken wij uw gegevens (doel van de verwerking) en wat is de rechtsgrondslag?

Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Duitse federale wet inzake gegevensbescherming (BDSG), specifieke wetgeving inzake gegevensbescherming die op bepaalde onderdelen van toepassing kan zijn op de sollicitatieprocedure (wet op de sociale zekerheid, telecommunicatiewet, wet inzake samenwerking werkgevers en werknemers, enz.).

Voor de uitvoering van de sollicitatieprocedure

De verwerking van persoonsgegevens (art. 4 nr. 2 AVG) vindt plaats om de sollicitatieprocedure uit te voeren, rekening houdend met art. 88 AVG en art. 26 BDSG. Er bestaat geen contractuele verplichting.

In het kader van de afweging van belangen

Voor zover nodig verwerken wij uw gegevens ook om onze gerechtvaardigde belangen of de gerechtvaardigde belangen van derden te behartigen. Bijvoorbeeld: instelling van rechtsvorderingen en onderbouwing bij juridische geschillen,
maatregelen voor bedrijfsvoering en verdere ontwikkeling.

Op grond van uw toestemming:

Voor zover u ons toestemming hebt gegeven om persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden te verwerken (bijv. het doorsturen van sollicitatiegegevens aan gelieerde ondernemingen), is de rechtmatigheid van deze verwerking gebaseerd op uw toestemming. Als u toestemming hebt verleend kunt u die te allen tijde intrekken. Wij maken u erop attent dat de intrekking uitsluitend voor de toekomst geldt. De intrekking geldt dus niet voor de verwerking van persoonsgegevens vóór de intrekkingsdatum. Indien de toestemming voor de verwerking van de verzamelde persoonsgegevens wordt ingetrokken, kan het doel waarvoor zij zijn verzameld niet langer worden vervuld of uitgevoerd.

Op grond van wettelijke vereisten:

Daarnaast moeten wij als onderneming voldoen aan diverse wettelijke verplichtingen (bijv. belastingwetgeving, sociale wetgeving). De doeleinden van de verwerking omvatten onder meer maatregelen om te voldoen aan controle- en meldplichten.

Wie krijgt mijn gegevens?

Binnen het bedrijf krijgen alleen de afdelingen die uw gegevens nodig hebben voor de verwerking van de sollicitatieprocedure en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, uw gegevens. Ook door ons ingeschakelde verwerkers kunnen voor deze doeleinden gegevens ontvangen. Naast bedrijven binnen de groep zijn dit ook bedrijven in de categorie IT-diensten. Wat het doorgeven van gegevens aan ontvangers buiten het bedrijf betreft, houden wij ons aan de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming. Wij mogen alleen informatie over u doorgeven als dit wettelijk verplicht is, als u daarvoor toestemming hebt gegeven of als wij gemachtigd zijn om informatie te verstrekken. Onder deze voorwaarden kunnen ontvangers van persoonsgegevens bijvoorbeeld gelieerde ondernemingen zijn (met het oog op de sollicitatieprocedure voor andere functies). Andere ontvangers van gegevens kunnen organisaties zijn waarvoor u ons toestemming hebt gegeven om gegevens door te geven.

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?

Voor zover nodig, verwerken en bewaren wij uw persoonsgegevens voor de duur van de sollicitatieprocedure. Uw persoonsgegevens worden gewist nadat aan het doel (sollicitatieprocedure) is voldaan, uiterlijk echter na 6 maanden. Zodra de opslag van de gegevens niet langer noodzakelijk is voor de sollicitatieprocedure en er geen wettelijke bewaartermijnen bestaan of u geen toestemming heeft gegeven voor een langere opslag (bijv. voor verdere sollicitatieprocedures), worden uw gegevens onmiddellijk gewist.

Worden gegevens doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie?

Er worden geen gegevens doorgegeven aan derde landen (landen buiten de Europese Economische Ruimte - EER).

Welke rechten inzake gegevensbescherming heb ik?

Iedere betrokkene heeft recht op informatie over de verwerking van zijn persoonsgegevens, recht op correctie, recht op verwijdering van de gegevens, recht op beperking van de verwerking, recht van bezwaar tegen verwerking en recht op overdraagbaarheid van gegevens binnen de wettelijke bepalingen. Ten aanzien van het recht op informatie en het recht om het verwijderen van de gegevens te verlangen, zijn de beperkingen volgens §§ 3 en 35 BDSG van toepassing. Verder heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (art. 77 AVG in combinatie met § 19 BDSG).

Ben ik verplicht gegevens te verstrekken?

Bij een sollicitatieprocedure hoeft u alleen de persoonsgegevens te verstrekken, die noodzakelijk zijn voor de sollicitatie. U bent niet verplicht deze gegevens aan ons te verstrekken. Zonder deze gegevens kunnen wij uw sollicitatie echter meestal niet verwerken.

Als je bij ons naar een stage of opleiding wilt solliciteren en je bent nog geen 16 jaar oud, dan moet je ouder of verzorger toestemming geven voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Het formulier is te vinden via de volgende link. We kunnen je sollicitatie anders niet in behandeling nemen.

Toestemming volgens artikel 8 AVG voor minderjarigen jonger dan 16 jaar

Download: Consent for processing data of minors.pdf

In hoeverre wordt er in bepaalde gevallen gewerkt met geautomatiseerde besluitvorming?

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde verwerking om een besluit te nemen over de totstandkoming en uitvoering van een sollicitatieprocedure.

In hoeverre worden mijn gegevens gebruikt voor profilering (scoring)?

Wij maken geen gebruik van profilering (scoring) voor de totstandkoming en uitvoering van een sollicitatieprocedure.

Informatie over uw recht om bezwaar te maken:

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens. Als u bezwaar maakt zullen wij uw persoonsgegevens niet meer verwerken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Het bezwaar kan vormvrij worden ingediend en moet bij voorkeur worden gericht aan:
H. von Gimborn GmbH
Albert-Einstein-Straße 6
46446 Emmerich am Rhein
datenschutz@gimborn.de

Aanwezigheid op social media platforms

Wij onderhouden zogenaamde fanpagina’s of accounts of kanalen op de hieronder vermelde netwerken om u ook binnen sociale netwerken informatie en aanbiedingen te kunnen verstrekken en u verdere mogelijkheden te bieden om contact met ons op te nemen en informatie te krijgen over onze aanbiedingen. Hierna informeren wij u over welke gegevens wij of het betreffende sociale netwerk van u verwerken in verband met het oproepen en gebruiken van onze fanpaginas/accounts.

Gegevens die wij van u verwerken

Als u via Messenger of direct message via het betreffende sociale netwerk contact met ons wilt opnemen, verwerken wij in de regel uw gebruikersnaam via welke u contact met ons opneemt en slaan wij eventueel verdere door u verstrekte gegevens op, voor zover dit noodzakelijk is voor de verwerking/beantwoording van uw verzoek.

De rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 zin 1 sub f) AVG (verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke). (Statistische) gebruiksgegevens die wij ontvangen van sociale netwerken
Wij ontvangen automatisch verstrekte statistieken over onze accounts via Insights-functionaliteiten. De statistieken omvatten onder meer het totale aantal bekeken pagina’s, “vind ik leuk”-gegevens, gegevens over pagina-activiteit en postinteracties, bereik, bekeken video’s en gegevens over de verhouding mannen/vrouwen onder onze fans/volgers.
De statistieken bevatten alleen geaggregeerde gegevens die niet aan individuele personen kunnen worden gerelateerd. U bent via deze weg niet voor ons identificeerbaar.

Welke gegevens verwerken de sociale netwerken van u?

Om de inhoud van onze fanpagina’s of accounts te kunnen bekijken, hoeft u geen lid te zijn van het desbetreffende sociale netwerk en is in dit verband geen gebruikersaccount vereist voor het sociale netwerk.
Wij wijzen u er echter op dat de sociale netwerken bij het oproepen van het sociale netwerk ook gegevens van websitebezoekers zonder gebruikersaccount verzamelen en opslaan (bijv. technische gegevens om de website aan u te kunnen tonen) en cookies en soortgelijke technologieën gebruiken, waarop wij geen invloed hebben. Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaringen van de sociale netwerken (zie de links hierboven).
Als u wilt reageren op de inhoud van onze fanpagina’s/accounts, bijv. commentaar geven op, delen of liken van onze posts/artikelen en/of contact met ons opnemen via Messenger-functies, is voorafgaande registratie bij het respectieve sociale netwerk en het verstrekken van persoonsgegevens vereist.

Wij hebben geen invloed op de gegevensverwerking door de sociale netwerken als u deze gebruikt. Voor zover ons bekend, worden uw gegevens met name opgeslagen en verwerkt in verband met de terbeschikkingstelling van de diensten van het respectieve sociale netwerk, alsmede voor analyse van het gebruikersgedrag (met behulp van cookies, pixels/webbakens en soortgelijke technologieën), op basis waarvan reclame op basis van uw interesses zowel binnen als buiten het respectieve sociale netwerk wordt getoond. Het kan niet worden uitgesloten dat uw gegevens daarbij door de sociale netwerken ook buiten de EU/EER worden opgeslagen en aan derden worden doorgegeven. Informatie over onder meer de precieze omvang en doeleinden van de verwerking van uw persoonsgegevens, de bewaartermijn/verwijdering, alsmede richtlijnen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën in het kader van de registratie en het gebruik van de sociale netwerken is te vinden in de privacyverklaringen/cookie-richtlijnen van de sociale netwerken.
Hier vindt u ook informatie over uw rechten en mogelijkheden om bezwaar te maken.

Facebook-pagina

Wanneer u onze Facebook-pagina bezoekt, verzamelt Facebook onder andere uw IP-adres en andere informatie die op uw pc aanwezig is in de vorm van cookies. Deze informatie wordt gebruikt om ons, als beheerder van de Facebook-pagina, statistische informatie te verschaffen over het gebruik van de Facebook-pagina. Facebook verstrekt hierover meer informatie via volgende link:
https://facebook.com/help/pages/insights.

Aan de hand van de verstrekte statistische informatie kunnen wij geen conclusies trekken over individuele gebruikers. Wij gebruiken deze informatie alleen om in te spelen op de interesses van onze gebruikers en om onze online aanwezigheid voortdurend te verbeteren en de kwaliteit ervan te waarborgen.
Wij verzamelen uw gegevens alleen via onze fanpagina ten behoeve van communicatie en interactie met ons. Wij verzamelen gewoonlijk uw naam, de inhoud van uw berichten, de inhoud van uw commentaar en de profielinformatie die u “openbaar” heeft gemaakt.

De verwerking van uw persoonsgegevens voor bovengenoemde doeleinden is gebaseerd op ons gerechtvaardigde zakelijke en communicatieve belang bij het aanbieden van een informatie- en communicatiekanaal overeenkomstig art. 6 lid 1 punt f) AVG. Indien u als gebruiker toestemming voor gegevensverwerking hebt gegeven aan de desbetreffende aanbieder van het sociale netwerk, is de rechtsgrondslag van de verwerking art. 6 lid 1 punt a), art. 7 AVG.
Aangezien de feitelijke gegevensverwerking wordt gedaan door de aanbieder van het sociale netwerk, hebben wij slechts beperkt toegang tot uw gegevens. Alleen de aanbieder van het sociale netwerk is gemachtigd tot volledige toegang tot uw gegevens. Daarom kan alleen de aanbieder rechtstreeks passende maatregelen nemen en uitvoeren om uw gebruikersrechten te vervullen (verzoek om informatie, verzoek om verwijdering, bezwaar, enz.). Het rechtstreeks jegens de aanbieder uitoefenen van deze rechten is daarom het meest effectief.

Wij zijn samen met Facebook verantwoordelijk voor de aan persoonsgegevens gerelateerde inhoud van de fanpagina. Betrokkenen kunnen zowel bij Facebook Ireland als bij ons hun rechten uitoefenen.
De primaire verantwoordelijkheid voor de verwerking van Insights-gegevens ligt overeenkomstig AVG bij Facebook en Facebook voldoet aan alle verplichtingen op grond van de AVG met betrekking tot de verwerking van Insights-gegevens, Facebook Ireland verstrekt de belangrijkste informatie uit de Page Insights-tool aan de betrokkenen.

Wij nemen geen besluiten over de verwerking van Insights-gegevens en alle andere informatie die voortvloeit uit art. 13 AVG, met inbegrip van de rechtsgrondslag, de identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke en de opslagperiode van cookies op eindapparatuur van gebruikers. Meer informatie is rechtstreeks te vinden bij Facebook (Aanvullende overeenkomst met Facebook):
https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Instagram-pagina

Wanneer u onze Instagram-pagina bezoekt, verzamelt Instagram onder andere uw IP-adres en andere informatie die op uw pc aanwezig is in de vorm van cookies. Deze informatie wordt gebruikt om ons, als beheerder van de Instagram-pagina, statistische informatie te verschaffen over het gebruik van de Instagram-pagina. Instagram verstrekt hierover meer informatie via volgende link:
https://facebook.com/help/pages/insights.

Aan de hand van de verstrekte statistische informatie kunnen wij geen conclusies trekken over individuele gebruikers. Wij gebruiken deze informatie alleen om in te spelen op de interesses van onze gebruikers en om onze online aanwezigheid voortdurend te verbeteren en de kwaliteit ervan te waarborgen.
Wij verzamelen uw gegevens alleen via onze fanpagina ten behoeve van communicatie en interactie met ons. Wij verzamelen gewoonlijk uw naam, de inhoud van uw berichten, de inhoud van uw commentaar en de profielinformatie die u “openbaar” heeft gemaakt.

De verwerking van uw persoonsgegevens voor bovengenoemde doeleinden is gebaseerd op ons gerechtvaardigde zakelijke en communicatieve belang bij het aanbieden van een informatie- en communicatiekanaal overeenkomstig art. 6 lid 1 punt f) AVG. Indien u als gebruiker toestemming voor gegevensverwerking hebt gegeven aan de desbetreffende aanbieder van het sociale netwerk, is de rechtsgrondslag van de verwerking art. 6 lid 1 punt a), art. 7 AVG.
Aangezien de feitelijke gegevensverwerking wordt gedaan door de aanbieder van het sociale netwerk, hebben wij slechts beperkt toegang tot uw gegevens. Alleen de aanbieder van het sociale netwerk is gemachtigd tot volledige toegang tot uw gegevens. Daarom kan alleen de aanbieder rechtstreeks passende maatregelen nemen en uitvoeren om uw gebruikersrechten te vervullen (verzoek om informatie, verzoek om verwijdering, bezwaar, enz.). Het rechtstreeks jegens de aanbieder uitoefenen van deze rechten is daarom het meest effectief.

Wij zijn samen met Instagram verantwoordelijk voor de aan persoonsgegevens gerelateerde inhoud van de fanpagina. Betrokkenen kunnen zowel bij Facebook Ireland als bij ons hun rechten uitoefenen.
De primaire verantwoordelijkheid voor de verwerking van Insights-gegevens ligt overeenkomstig AVG bij Instagram en Instagram voldoet aan alle verplichtingen op grond van de AVG met betrekking tot de verwerking van Insights-gegevens, Facebook Ireland verstrekt de belangrijkste informatie uit de Page Insights-tool aan de betrokkenen.

Wij nemen geen besluiten over de verwerking van Insights-gegevens en alle andere informatie die voortvloeit uit art. 13 AVG, met inbegrip van de rechtsgrondslag, de identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke en de opslagperiode van cookies op eindapparatuur van gebruikers. Meer informatie is rechtstreeks te vinden bij Instagram (Aanvullende overeenkomst met Facebook):
https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

YouTube

Art und Umfang der Verarbeitung

Wij hebben YouTube Video geïntegreerd op onze website. YouTube Video is een onderdeel van het videoplatform van YouTube, LLC, waarop gebruikers inhoud kunnen uploaden, kunnen delen via het internet en gedetailleerde statistieken kunnen ontvangen.

Via YouTube Video kunnen wij inhoud van het platform in onze website integreren.

YouTube Video maakt gebruik van cookies en andere browsertechnologieën om gebruikersgedrag te analyseren, gebruikers te herkennen en gebruikersprofielen op te stellen. Deze informatie wordt onder meer gebruikt om de activiteit van de afgespeelde inhoud te analyseren en om rapporten op te stellen. Als een gebruiker geregistreerd is bij YouTube, LLC, kan YouTube Video de afgespeelde video’s koppelen aan het profiel.
Wanneer u deze inhoud opent, brengt u een verbinding tot stand met servers van YouTube, LLC, Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, waarbij uw IP-adres en eventueel browsergegevens zoals uw User Agent worden doorgegeven.

Zweck und Rechtsgrundlage

De dienst wordt gebruikt op basis van de toestemming die u ons hebt gegeven overeenkomstig art. 6 lid 1 sub a AVG.

Bewaartermijn

De concrete bewaartermijn van de verwerkte gegevens kan niet door ons worden beïnvloed, maar wordt door YouTube, LLC bepaald. Meer informatie vindt u in de privacyverklaring voor YouTube Video: https://policies.google.com/privacy.

Rechten van betrokkenen

U heeft het recht:
conform art. 15 AVG informatie op te vragen over uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt. In het bijzonder kunt u informatie opvragen over de verwerkingsdoeleinden, de categorie van persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden verstrekt, de geplande opslagperiode, het recht op correctie, verwijdering, beperking van de verwerking of het recht bezwaar te maken, het recht om een klacht in te dienen, de bron van uw gegevens indien deze niet door ons zijn verzameld, en het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, en, indien van toepassing, nuttige informatie over de details daarvan;

conform art. 16 AVG onverwijld correctie van onjuiste of vervollediging van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens te verkrijgen;

conform art. 17 AVG de verwijdering van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens te verkrijgen, tenzij verwerking nodig is voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, voor het nakomen van een wettelijke verwerkingsverplichting, om redenen van algemeen belang of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;

conform art. 18 AVG de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen, voor zover de juistheid van de persoonsgegevens door u wordt betwist, de verwerking onrechtmatig is en u zich verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens en wij de gegevens niet meer nodig hebben, u deze echter nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of u conform art. 21 AVG bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking;

conform art. 20 AVG de u betreffende en aan ons verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen of het overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke te verkrijgen (overdraagbaarheid van gegevens);

conform art. 7 lid 3 AVG uw verleende toestemming te allen tijde jegens ons in te trekken. Dit heeft tot gevolg dat wij de gegevensverwerking die berustte op deze toestemming, voor de toekomst niet langer mogen voortzetten en
conform art. 77 AVG een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. U kunt zich hiervoor wenden tot de toezichthoudende autoriteit in de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft of u uw werkplek heeft of tot de toezichthoudende autoriteit in de lidstaat waar wij gevestigd zijn.

Recht van bezwaar Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van gerechtvaardigde belangen overeenkomstig art. 6 lid 1 zin 1 sub f AVG, heeft u overeenkomstig art. 21 AVG het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of indien persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt. In het laatste geval kunt u te allen tijde bezwaar maken, zonder hiervoor een reden aan te geven die verband houdt met een specifieke situatie.
Om uw toestemming in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens stuurt u een e-mail naar: datenschutz@gimborn.de.

Doorgeven van uw persoonsgegevens

Het doorgeven van uw persoonsgegevens vindt als volgt plaats:

De website wordt gehost door een externe dienstverlener in Duitsland. Wij zorgen ervoor dat gegevensverwerking uitsluitend in Duitsland plaatsvindt. Dit is noodzakelijk voor het beheer van de website, alsmede voor de totstandkoming, uitvoering en afwikkeling van de bestaande gebruikersovereenkomst en ook zonder uw toestemming mogelijk.

Gegevens worden ook doorgegeven indien wij op grond van wettelijke bepalingen en/of officiële of gerechtelijke beschikkingen het recht of de plicht hebben gegevens door te geven. Het kan met name gaan om het vrijgeven van informatie met het oog op strafrechtelijke vervolging, om het afwenden van gevaar of om de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten.

Indien uw gegevens worden doorgegeven aan dienstverleners, voor zover noodzakelijk, hebben zij alleen toegang tot uw persoonsgegevens voor zover dat nodig is voor de uitvoering van hun taken. Deze dienstverleners zijn verplicht uw persoonsgegevens te behandelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, met name de AVG.

Buiten de bovengenoemde omstandigheden geven wij uw gegevens in principe zonder uw toestemming niet door aan derden. In het bijzonder geven wij geen persoonsgegevens door aan een instantie in een derde land of aan een internationale organisatie.

Gegevensbeveiliging

Helaas is de overdracht van informatie via het internet nooit 100% veilig. Daarom kunnen wij de beveiliging van gegevens die via het internet naar onze website worden verzonden, niet garanderen.

Wij beveiligen onze website echter met technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, toegang, wijziging of verspreiding van uw gegevens door onbevoegden.

In het bijzonder geven wij uw persoonsgegevens versleuteld door. Wij gebruiken hiervoor het coderingssysteem SSL/TLS (Secure Sockets Layer/Transport Layer Security). Wij verbeteren onze beveiligingsmaatregelen voortdurend op basis van de technologische ontwikkelingen.

Bewaartermijn van persoonsgegevens

Wij wissen persoonsgegevens zodra de opslag niet meer noodzakelijk is voor het verwezenlijken van het oorspronkelijke doel en er geen wettelijke bewaartermijn meer bestaat. De wettelijke bewaartermijnen vormen het criterium voor de uiteindelijke duur van de opslag van persoonsgegevens. Na het verstrijken van de termijn worden de gegevens routinematig gewist. Indien er bewaartermijnen bestaan, wordt de verwerking beperkt in de vorm van het blokkeren van gegevens.

Links

Bij het oproepen van websites waarnaar binnen onze website wordt verwezen, kan het zijn dat er opnieuw om informatie zoals naam, adres, e-mailadres, browsereigenschappen enz. wordt gevraagd. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op de verzameling, het doorgeven of het gebruik van persoonsgegevens door derden.

Externe dienstverleners kunnen afwijkende en eigen bepalingen hebben met betrekking tot de verzameling, verwerking en het gebruik van persoonsgegevens. Het verdient daarom aanbeveling u eerst te informeren over hoe deze dienstverleners omgaan met uw gegevens voordat u persoonsgegevens op hun website invult.

Wijzigingen van de privacyverklaring

Wij ontwikkelen onze website voortdurend om u steeds beter van dienst te kunnen zijn. Deze privacyverklaring wordt steeds bijgehouden en aangepast indien nodig.
De actuele versie van onze privacyverklaring kunt u altijd inzien op www.gimborn.eu.

Functionaris voor gegevensbescherming

Wij hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangewezen.

Philipp Herold
www.mein-datenschutzbeauftragter.de
Hafenstraße 1a
23568 Lübeck, Germany
E-mail: datenschutz[at]gimborn.de

Cookies

Gebruik van cookies

Op onze website wordt informatie verzameld en opgeslagen met behulp van zogenaamde browsercookies.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die bepaalde instellingen en gegevens op uw computer opslaan voor uitwisseling met ons systeem via uw browser. Een cookie bevat meestal de naam van het domein van waaruit de cookiegegevens werden verzonden, informatie over de leeftijd van de cookie en een alfanumerieke identificatiecode.

Waarom gebruiken wij cookies?

Met cookies kunnen onze systemen het apparaat van de gebruiker herkennen en eventuele voorkeuren onmiddellijk beschikbaar maken. Zodra een gebruiker verbinding maakt met het platform, wordt er een cookie geplaatst op de harde schijf van de computer van de gebruiker. Cookies helpen ons om onze website te verbeteren en u een betere en nog meer op u afgestemde service te bieden. Met cookies kunnen wij uw computer of (mobiele) eindapparaat herkennen wanneer u onze website weer bezoekt en hierdoor:

 • informatie opslaan over uw voorkeursactiviteiten op de website en zo onze website afstemmen op uw individuele interesses,
 • uw aanvragen sneller afhandelen.

Wij werken samen met derden die ons met hun diensten helpen de internetervaring en de website voor u interessanter te maken. Wanneer u de website bezoekt worden daarom ook cookies van deze partnerbedrijven (derden) ook op uw harde schijf opgeslagen. Dit zijn cookies die na een bepaalde tijd automatisch worden verwijderd.

Kan ik het gebruik van cookies zelf bepalen?

Indien u geen gebruik wenst te maken van browsercookies, kunt u uw browser zo instellen dat hij de opslag van cookies niet aanvaardt. Wij wijzen u erop dat u in dat geval mogelijk slechts in beperkte mate of helemaal geen gebruik kunt maken van onze website. Als u alleen onze eigen cookies wilt accepteren, maar niet de cookies van onze dienstverleners en partners, kunt u in uw browser de instelling “Cookies van derden blokkeren” selecteren. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van cookies van derden

Date: May 2020